Polityka QHSE

Polityka QHSE

MITA Cooling Technologies posiada zintegrowany system Środowisko, Jakość i Bezpieczeństwo, którego podstawowe zasady wyrażone są w polityce systemu zarządzania. Treść polityki systemu zarządzania, zatwierdzona przez Kierownictwo w momencie jej wydania oraz weryfikacja osiągnięcia wyznaczonych celów, będzie systematycznie weryfikowana co najmniej raz w roku podczas Przeglądu Kierownictwa.

Pobierz tutaj Politykę QHSE firmy MITA Cooling Technologies

MITA Cooling Technologies zamierza również zadeklarować swoje zaangażowanie i projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pobierz tutaj dokument dotyczący zrównoważonego rozwoju – MITA Cooling Technologies (tekst w języku angielskim)