Macchine Alimentari mówi o chłodzeniu w Trigeneration

Chłodzenie i kogeneracja

Zrównoważony rozwój energetyczny w centrum uwagi, chłodzenie przemysłowe jako sprzymierzeniec.

Kogeneracja i trigeneracja stanowią dziś bardziej wyjątkową niż rzadką okazję do wykorzystania w dużych zakładach przemysłowych. Jeśli faktycznie pierwszy punkt zwrotny we wprowadzaniu tego typu procesów został odciśnięty przez Komisję Europejską już w dyrektywie nr 2004/8/WE, to właśnie wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały przemysłowi pilną potrzebę wykorzystania możliwie najbardziej zoptymalizowanego, zrównoważonego i obiegowego źródła energii.

ZYTAJ ARTYKUŁ MACCHINE ALIMENTARI (tylko w języku włoskim)

Redazione Mita