Certyfikaty jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Posiadamy zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Od kilku lat wytwarzamy energię do naszych procesów produkcyjnych wewnętrznie i w sposób zrównoważony.

Certyfikaty

Razem z innymi firmami Grupy MITA zawsze ulepszamy jakość naszych produktów i procesów.

Posiadamy certyfikat:

ISO 9001 dla naszego Systemu Jakości,

ISO 45001 dla bezpieczeństwa,

ISO 14001 dla środowiska.

Normy ISO określają wymagania dla zintegrowanego systemu zarządzania, który przebiega zgodnie z cyklem Deminga (planuj – wykonaj – sprawdź – działaj), a zatem dążą do ciągłego doskonalenia organizacji.

Certyfikowana wydajność chłodnic

Czasami potrzeba określoną przez klientów jest to, aby certyfikować wydajność.

Z tego powodu dwie serie produktów MITA (wieże chłodnicze PMS K12 i PME-E K12) są certyfikowane przez Eurovent i Cooling Technology Institute.