Technologie chłodzenia

Różne metody, oparte na różnych zasadach działania, służące do usuwania ciepła pochodzącego z różnego rodzaju procesów produkcyjnych. Wybór najlepszej technologii musi być dokonany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkownika i warunki środowiskowe miejsca instalacji.

Marco Giacinto