Wszystko o wieżach chłodniczych

Cooling Tower: Operation and Use

A complete guide on how open and closed evaporative towers work. Cooling tower components. Water treatment in cooling towers. Choosing a cooling tower manufacturer.

Ochrona wieży chłodniczej

What is a Cooling Tower?

„Wieża chłodnicza to urządzenie, które odprowadza ciepło odpadowe do atmosfery poprzez chłodzenie strumienia chłodziwa, zwykle strumienia wody, do niższej temperatury. Wieże chłodnicze mogą wykorzystywać odparowywanie wody w celu usunięcia ciepła procesowego i schłodzenia płynu roboczego do temperatury zbliżonej do temperatury mokrego termometru powietrza lub, w przypadku suchych wież chłodniczych, polegać wyłącznie na powietrzu w celu schłodzenia płynu roboczego do temperatury zbliżonej do temperatury suchego termometru powietrza za pomocą grzejników.” (Źródło definicji: Wikipedia)