Optymalizacja zasobowa i efektywnościowa systemów chłodzenia: Jak to ocenić

Często wybór technologii chłodzenia dla aplikacji przemysłowych lub HVAC nie zależy tylko od wymagań dotyczących wydajności projektu.

Obecnie kierownicy i inżynierowie zakładów są bardziej wrażliwi na optymalizację zasobów: system chłodzenia musi łączyć wydajność z obniżonymi kosztami eksploatacji. Rosnąca świadomość ekologiczna skłania do poszukiwania rozwiązań o niskim wpływie na środowisko.

Dlatego też coraz ważniejsze staje się porównanie różnych technologii chłodzenia pod względem ich trwałości. Oprogramowanie obliczeniowe może teraz spełnić to zadanie w oparciu o rzeczywiste dane klimatyczne dowolnej lokalizacji.

MITA Efficiency

MITA Cooling Technologies posiada 60-letnie doświadczenie, ponad 35.000 zainstalowanych jednostek i gamę produktów, która obejmuje 4 różne technologie chłodzenia: wyparne, adiabatyczne, mechaniczne i suche.

Zastosowanie różnych technologii przyniosło potrzebę stworzenia oprogramowania porównawczego: MITA Efficiency.

MITA Efficiency jest narzędziem, które porównuje różne systemy chłodzenia w ramach gamy MITA, analizując ich wydajność w rzeczywistych warunkach otoczenia dla danej lokalizacji. Obliczenia oparte są na danych pochodzących z Meteonorm, niezależnej platformy, która zbiera i zarządza reprezentatywnymi danymi rocznymi dla każdej lokalizacji na świecie. Dzięki temu globalnemu standardowemu zbiorowi danych i wyrafinowanym obliczeniom oprogramowania MITA Efficiency, dokładność i wiarygodność oszacowania jest zapewniona.

Analiza może być ustawiona zgodnie z rzeczywistymi obciążeniami cieplnymi wymaganymi przez użytkownika, ponieważ mogą się one zmieniać w zależności od zmian lub pór roku.

Jest to nieocenione wsparcie techniczne, przydatne do pokazania konkretnych korzyści i optymalizacji możliwych do osiągnięcia poprzez wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania chłodniczego dla konkretnego projektu.

Kilka przykładów:

  • Oszczędność energii elektrycznej i wody;
  • Porównanie chłodnic z i bez VFD;
  • Ocena kosztów operacyjnych dla jednostek o różnej wielkości w tym samym zakresie technologicznym;
  • Porównanie różnych technologii chłodzenia, takich jak chłodnica adiabatyczna i system wyparny;
  • Możliwość wyboru godzin pracy, z uwzględnieniem świąt i zmian roboczych;
  • Analiza emisji dźwięku pomiędzy różnymi modelami;
  • Możliwość ustalenia różnych limitów hałasu dla pracy dziennej i nocnej;
  • Uzyskane dane są następnie wykorzystywane do obliczenia zwrotu z inwestycji w oparciu o wybór danej technologii.

Podsumowując, jaki system chłodzenia przemysłowego jest najbardziej odpowiedni dla naszego projektu?

Odpowiedź jest dobrze znana wśród producentów systemów chłodzenia wyparnego lub adiabatycznego: nie ma najlepszego urządzenia w kategoriach absolutnych. Wszystkie inne czynniki są równe, liczy się to, czy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną, oszczędność wody, miejsca, czy emisję dźwięku. Każdy typ chłodziarki w niektórych przypadkach będzie służył klientowi lepiej, a w innych nie.

Nawet w tym przypadku, nasze oprogramowanie wspiera nasz wybór najlepszej technologii, w odniesieniu do naszego projektu.

Informacje dostarczane przez MITA Efficiency są bardzo dokładne i mogą być przedstawiane na wykresach, z wybranym przedziałem czasowym (rok, miesiąc, dzień) dla łatwej analizy wizualnej.

Osobny rozdział powinien być poświęcony uzdatnianiu wody w systemach chłodzenia, jest to interesujący temat dla producentów i użytkowników. Dobre praktyki mogą być stosowane w celu zapewnienia wydajności i niezawodności chłodni wyparnej.