MITA al salone agro-alimentare CFIA Maroc

MITA Cooling Technologies a CFIA Maroc 2018

24/09/2018

MITA Cooling Technologies war zusammen mit seinem Partner IPConsulting als Aussteller auf der CFIA Maroc vertreten: der Ausstellung von Techniken und Lösungen für den Agrar- und Lebensmittelsektor in ihrer 6. Ausgabe.

Spotkanie odbyło się w Casablance w dniach od 25 do 27 września.

„Ambicją Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire”, piszą organizatorzy na stronie internetowej inicjatywy, „jest spełnienie oczekiwań producentów na wszystkich etapach produkcji, od surowca do gotowego produktu, poprzez logistykę i obsługę.

Przydatność MITA i technologii chłodniczych dla sektora rolno-spożywczego polega głównie na końcowym etapie procesu: czyli na skraplaniu lub odprowadzaniu ciepła z czynnika chłodniczego w agregatach chłodniczych. Przydatność ta jest widoczna na przykład w trzech procesach przemysłowych związanych z tym sektorem:

CFIA Morocco to okazja do zaprezentowania rozwiązań i praktyk w kraju o bardzo silnej tradycji rolniczej. W rzeczywistości, jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, w ciągu dziesięciu lat obroty produkcji żywności wzrosły o 63%. Znajduje to również odzwierciedlenie w wystawie: obecnych będzie 300 wystawców z 40 narodowości, a spodziewanych jest 5000 odwiedzających.

Technologie wyparne i adiabatyczne produkowane przez MITA Cooling Technologies są dostępne na marokańskim rynku B2B za pośrednictwem IPConsulting, dystrybutora materiałów do cyklu chłodzenia: to jest strona.

Redazione Mita