MITA Coolers na bazach danych BIM

Skraplacz wyparny MCE na stronie BIM Objects

Trzy chłodnice MITA są teraz obecne w bazach danych BIM wraz z powiązanymi rysunkami technicznymi.

Na stronach internetowych BIM projektanci i budowniczowie mogą pobierać rysunki techniczne (zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak PAS1192 i COBie) i wstawiać je do własnych projektów instalacji.

Obecnie są one obecne na Skeinforce:

  • Sucha chłodnica adiabatyczna PAD-V,
    Skraplacz adiabatyczny PAD-VR,
    Skraplacz wyparny MCE.

Zamiast tego jest to profil MITA i jej systemów chłodzenia na BIM Objects.

Metodologia BIM, skrót od Building Information Modeling, jest coraz bardziej rozpowszechniona ze względu na możliwość cyfrowego reprezentowania zarówno fizycznych, jak i funkcjonalnych cech obiektu (zgodnie z jego definicją): w rzeczywistości pliki BIM kojarzą się z atrybutami graficznymi i fizycznymi. Nacisk kładziony jest na interoperacyjność między oprogramowaniem i procesami stosowanymi w dziedzinie inżynierii.

Jest to zatem działanie, które MITA Cooling Technologies będzie z czasem pogłębiać, aby zaspokoić potrzeby konsultantów i inżynierów, zaangażowanych w innowacyjne, skuteczne, a nawet międzynarodowe rozwiązania dla swoich klientów.

Redazione Mita