Redukcja śladu węglowego w chłodzeniu

Dobre dla planety, dobre dla wydajności

Jest to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów i wcale nie przekłada się na krytyczną kwestię dla firm: wspieranie lub podążanie za zrównoważonym rozwojem środowiskowym i gospodarką cyrkulacyjną nawet w chłodnictwie, na przykład poprzez rozsądne sortowanie za pomocą zaawansowanego oprogramowania i przy użyciu systemów regenerowanych, pozwala na optymalizację zasobów przy jednoczesnej dbałości o planetę. To bardziej niż udane połączenie etycznego rozwoju i konkurencyjności.

Potrzeba: przyjazne dla środowiska procesy utylizacji przemysłowej i cieplnej

Potrzeba rozwoju człowieka w oparciu o gospodarkę cyrkularną, czyli pozwalającą planecie na regenerację pożyczonych środków, słusznie wchodzi do zbiorowej świadomości. Rzeczywiście, bardziej świadome i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów (wody, energii, surowców) oznacza również optymalizację kosztów i większą konkurencyjność.

Wszystko to wpisuje się w kontekst Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zestawu marszowych celów wyznaczonych przez Komisję Europejską, aby do 2050 roku gospodarka kontynentu stała się „neutralna klimatycznie” (zeroemisyjna). Plan, który będzie wymagał aktualizacji obiektów, które obecnie mają duży wpływ na środowisko.

Powiedz nam o swoich potrzebach
Potrzeba redukcji dwutlenku węgla
Europejski Zielony Ład w zakresie zrównoważonych technologii chłodzenia

Zrównoważone chłodzenie dzięki rozwiązaniom regenerowanym

Musimy zacząć od założenia: każdy system chłodzenia może zoptymalizować wykorzystanie zasobów, jeśli zostanie właściwie dobrany przy użyciu zaawansowanych programów konfiguracyjnych i przy szczegółowej znajomości potrzeb danego projektu.

Ponadto, niektóre wybory są ukierunkowane nie tylko na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale także na opłacalność zakupu: szczególnie wybór regenerowanych systemów chłodzenia, czyli przywróconych do życia starych urządzeń, które w przeciwnym razie musiałyby zostać zutylizowane.

Regeneracja chłodziarki przemysłowej przynosi znaczne oszczędności surowców i energii elektrycznej w porównaniu z produkcją od podstaw: przekłada się to oczywiście na znaczny plus dla ekosystemu, ale bez utraty wydajności i bezpieczeństwa dla firm użytkowników.

Zalety

  • Dla środowiska: mniejsze zużycie surowców i energii.
  • Dla użytkownika końcowego: oszczędne i termodynamicznie wydajne rozwiązanie.
  • Dla właściciela starego systemu: szybka i ekonomiczna utylizacja.
Znajdź usługę regeneracji