Chłodnica adiabatyczna

Nadzwyczajna oszczędność wody i energii, zoptymalizowana wydajność: chłodnice adiabatyczne i skraplacze są coraz bardziej doceniane przez inżynierów i kierowników produkcji, którzy szukają właściwej równowagi między zaletami systemów suchych i wyparnych.

Wymóg: oszczędność wody i energii

Eksploatacja skomplikowanych instalacji z coraz mniejszymi zasobami oznacza, że naturalne jest zwrócenie uwagi na zużycie wody i energii. Potrzeba, której technologie chłodnicze już dawno zaradziły.

Powiedz nam o swoich potrzebach
Oszczędność energii dzięki technologiom chłodzenia
Chłodnica adiabatyczna

Przewidywany cykl życia i zwrot z inwestycji

Wśród dostępnych na rynku systemów chłodzenia, przemysłowa chłodnica adiabatyczna (lub „sucha chłodnica z adiabatycznymi chłodnicami wstępnymi”) jest jednym z tych, które mają najdłuższy przewidywany cykl życia, zwłaszcza jeśli są zaprojektowane z określonymi cechami. Niskie zużycie wody i energii gwarantuje szybki zwrot kosztów. Oczywiście zawsze należy pamiętać o wszelkich ograniczeniach technicznych, z którymi konsultant chłodniczy może się spotkać: temperatura procesu lub przestrzeń montażowa.

Przewidywany cykl życia i zwrot z inwestycji

Wśród dostępnych na rynku systemów chłodzenia, przemysłowa chłodnica adiabatyczna (lub „sucha chłodnica z adiabatycznymi chłodnicami wstępnymi”) jest jednym z tych, które mają najdłuższy przewidywany cykl życia, zwłaszcza jeśli są zaprojektowane z określonymi cechami. Niskie zużycie wody i energii gwarantuje szybki zwrot kosztów. Oczywiście zawsze należy pamiętać o wszelkich ograniczeniach technicznych, z którymi konsultant chłodniczy może się spotkać: temperatura procesu lub przestrzeń montażowa.

Ten wykres porównuje różne systemy chłodzenia pod względem efektywności energetycznej i zwrotu z inwestycji.
Operacje adiabatyczne w suchych chłodnicach adiabatycznych

Adiabatyczna praca w gorących okresach...

  • Powietrze zewnętrzne przechodzi przez pakiet nawilżacza.
  • Schłodzone adiabatycznie powietrze jest przekazywane do wężownic żeberkowych: wzrasta wydajność.
  • Możliwość pracy przy niższych temperaturach otoczenia.
  • Brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy wodą a wężownicami.

... Praca na sucho w niskich temperaturach

  • Powietrze zewnętrzne jest zasysane i doprowadzane bezpośrednio do wężownic.
  • Nawilżanie jest wyłączone: brak wody w obiegu.
  • Prędkość wentylatora modulowana w zależności od temperatury.
  • Gwarantowana oszczędność wody i energii.
Operacje na sucho w suszarkach adiabatycznych

Czy chcesz skorzystać z niezobowiązującej konsultacji?

Skontaktuj się z nami teraz

Niektóre projekty MITA