Chillery dla procesów przemysłowych

Temperatura cieczy znacznie poniżej temperatury otoczenia: gdy jest to konieczne, należy zastosować chłodzenie mechaniczne, na które pozwala agregat chłodniczy do procesów przemysłowych.

Chiller przemysłowy

Wymagania: temperatury płynów przemysłowych bliskie zeru

Gdy proces przemysłowy wymaga sprowadzenia cieczy znacznie poniżej temperatury mokrego ciała stałego, systemy parowania i adiabatyczne nie są już wystarczające.

Powiedz nam o swoich potrzebach

Rozwiązanie: przemysłowe agregaty chłodnicze

Przemysłowa chłodziarka procesowa (lub agregat chłodniczy lub chiller) wykorzystuje sprężanie i mechaniczne rozprężanie gazu chłodniczego: celem jest doprowadzenie płynu procesowego (np. wody lub wody plus glikolu) poniżej zera stopni, znacznie poniżej temperatury pokojowej.

Agregat chłodniczy lub sprężarkowy wyposażony jest w kilka maszyn cieplnych: sprężarkę, parownik, skraplacz i „zawór rozprężny”.

Zerowe zużycie wody

W różnych fazach swojego działania, agregat chłodniczy dostarcza i pobiera ciepło z gazu chłodniczego używanego do chłodzenia płynu przemysłowego. W szczególności w fazie skraplania płynu chłodniczego może być wykorzystywane powietrze: agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem nie zużywają więc wody.

Skład chłodziarki sprężarkowej

  • Sprężarka
  • Parownik
  • Skraplacz
  • Zawór rozprężny
Skontaktuj się z nami i poznaj wszystkie technologie MITA